» Galeria 
- Filmy
- Rozminowanie - Oczyszczanie terenu z niewybuchów
- Rozbiórki i wyburzenia

 
     
 
   
  O nas

 

Szanowni Państwo  !

 

 

EKO – MIN s.c. jest firmą specjalizującą się w dwóch głównych profilach działalności:

 

 

I ROZBIÓRKI I WYBURZENIA przy pomocy mikroładunków materiału wybuchowego.

 

II ROZPOZNANIE I OCZYSZCZANIE TERENU z niewybuchów i niewypałów, nadzór saperski na różnych budowach.

 

 

           Działamy na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w Szczecinie oraz zezwolenia Wojewody Zachodniopomorskiego na nabywanie i wykorzystywanie materiałów wybuchowych do działalności gospodarczej.

         

Naszą kadrę stanowią wysokiej klasy specjaliści posiadający uprawnienia do projektowania i samodzielnego kierowania pracami minerskimi i pirotechnicznymi z zastosowaniem różnego rodzaju materiałów wybuchowych spełniając wymogi następujących aktów prawnych:


-Ustawa z dn.21 czerwca2002r.o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.8 listopada 2002r.
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.20 lipca 1999r.
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.11 lipca 2001r.

 

            Pełna specjalizacja kadry pozwoliła na wprowadzenie do działalności firmy nowych rozwiązań w dziedzinie pełnego rozpoznania i oczyszczania terenów z przedmiotów niebezpiecznych oraz cięcia konstrukcji stalowych przy pomocy specjalnych ładunków kumulacyjnych


           Kierując się przepisami PRAWA BUDOWLANEGO każdorazowo przed przystąpieniem do prac przedstawiamy zleceniodawcy pełną dokumentację do prac strzałowych oraz projekt prac rozbiórkowych, a w wypadku prac związanych z oczyszczaniem terenu, po wykonaniu prac -dokumentację powykonawczą wraz z atestami czystości terenu określając bezpieczną głębokość dla pracy ludzi i sprzętu.


 

 

W naszych pracach zapewniamy fachowość, profesjonalizm oraz pełne bezpieczeństwo ludzi, sprzętu i budowli w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac.

  
     
   
  | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS